Spektra PRO, spol. s r.o.

Spojení projekce a realizace staveb nám umožňuje získávat cenné znalosti, které uplatňujeme v našich zakázkách.

Spektra PRO, spol. s r.o.

V místě našich projektů i bezprostředním okolí dbáme na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, dodavatelů i veřejnosti.

Spektra PRO, spol. s r.o.

Každý zaměstnanec firmy má osobní odpovědnost za udržování a zvyšování spokojenosti zákazníků.

Spektra PRO, spol. s r.o.

Důvěru zákazníků v naše schopnosti zakládáme na maximálním porozumění potřebám a očekáváním, na umění operativně a odborně řešit jejich problémy.

Spektra PRO, spol. s r.o.

Projektovým řízením s moderní komunikací chceme udržovat vynikající kvalitu staveb, přičemž za samozřejmost považujeme řízení procesů ve shodě s ISO 9001.

Projekční činnost

architektonické řešení, stavební profese, statika betonových a ocelových konstrukcí, technologické a strojní řešení, zařízení odprašování technologických zařízení, vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, vnější a vnitřní rozvody plynu

Realizace staveb

Při realizaci stavby dodržujeme a splňujeme podmínky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 45001:2018.

Inženýrská činnost

zpracování podkladů k identifikaci pozemků, získání stanovisek dotčených orgánů, získání vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, získání vyjádření účastníků řízení a další požadované doklady, zpracování ohlášení stavby nebo žádost

Technický dozor stavby

kontrolní a dozorová činnosti související s výkonem funkce technického dozoru investora

Aktuální informace

2024-04-17
Omlouváme se za zvýšený hluk na stavbě Máchovna BD5

Právě provádíme monolity ve 2.NP a poslední polovinu stropní desky nad 1.NP, která se bude strojně hladit, což bohužel ovlivňuje bezprostřední okolí zvýšeným hlukem. Všem se velmi za nepohodlí omlouváme.

"Design and build"

Pro metodu Design-Build je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití této metody může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik.

Zjistit více

Probíhající stavby

ZŠ Hudlice – přístavba a stavební úpravy jídelny Hudlice
Investor: Obec Hudlice
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03/2023 - 08/2024

Máchovna BD5 Beroun Králův Dvůr
Investor: Beroun Living s r.o., Praha 1
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 04/2023-04/2025

Průmyslová hala III. etapa Hostomice
Investor: vlastní
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 10/2023 - 12/2024