Spektra PRO, spol. s r.o.

Spojení projekce a realizace staveb nám umožňuje získávat cenné znalosti, které uplatňujeme v našich zakázkách.

Spektra PRO, spol. s r.o.

V místě našich projektů i bezprostředním okolí dbáme na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, dodavatelů i veřejnosti.

Spektra PRO, spol. s r.o.

Každý zaměstnanec firmy má osobní odpovědnost za udržování a zvyšování spokojenosti zákazníků.

Spektra PRO, spol. s r.o.

Důvěru zákazníků v naše schopnosti zakládáme na maximálním porozumění potřebám a očekáváním, na umění operativně a odborně řešit jejich problémy.

Spektra PRO, spol. s r.o.

Projektovým řízením s moderní komunikací chceme udržovat vynikající kvalitu staveb, přičemž za samozřejmost považujeme řízení procesů ve shodě s ISO 9001.

Projekční činnost

architektonické řešení, stavební profese, statika betonových a ocelových konstrukcí, technologické a strojní řešení, zařízení odprašování technologických zařízení, vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, vnější a vnitřní rozvody plynu

Realizace staveb

Při realizaci stavby dodržujeme a splňujeme podmínky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Inženýrská činnost

zpracování podkladů k identifikaci pozemků, získání stanovisek dotčených orgánů, získání vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, získání vyjádření účastníků řízení a další požadované doklady, zpracování ohlášení stavby nebo žádost

Technický dozor stavby

kontrolní a dozorová činnosti související s výkonem funkce technického dozoru investora

Aktuální informace

2020-10-27
Opatření koronavirus

Z důvodu omezení šíření koronaviru je sídlo společnosti Spektra PRO spol. s r.o. dostupné pouze po telefonické domluvě. Prosím využijte našich kontaktů.

Děkujeme za pochopení, Vaši trpělivost a podporu.

2020-10-27
COPY CENTRUM BEROUN

COPY CENTRUM BEROUN je až do odvolání od 22.10.2020 z důvodu vládních opatření uzavřeno.

více na www.copyberoun.cz

"Design and build"

Pro metodu Design-Build je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití této metody může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik.

Zjistit více

Probíhající stavby

Obytný soubor „Na Máchovně“ – 3. etapa – BD03 Beroun
Investor: BEROUN LIVING spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019

Řadové rodinné domy - IV. ETAPA, Nová Máchovna, Beroun Beroun
Investor: Housing Beroun s.r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019

Rodinný dům ve Středních Čechách Středočeský kraj
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2017-2018