Politika kvality

Naše společnost se specializuje na projekci, engineering a realizaci staveb. Rostoucí požadavky našich zákazníků nás vedou ke stálému zlepšování systému řízení kvality, vyhovující mezinárodně uznávanému souboru norem ISO. Uvědomujeme si, že důvěryhodnost na trhu je spojována s certifikovaným systémem kvality.


Každoročně si stanovujeme náročné cíle, které nám umožňují stále zlepšovat postupy a zároveň využívat invenci, zkušenosti a dovednosti našich lidí.


 • PEČLIVÝ VÝBĚR PROJEKTŮ
  Vyhýbáme se nepřijatelným finančním rizikům díky obezřetnému výběru a řízení projektů.

 • DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH ZÁSAD
  Zastáváme nulovou toleranci vůči porušování pravidel hospodářské soutěže.

 • MAXIMÁLNÍ KVALITA
  CHceme předat dílo v nejvyšší možné kvalitě s cílem zlepšit spokojenost našich zákazníků i našich finančních výsledků. Zajištění požadované jakosti projektů a realizace pozemních staveb je jednou z hlavních priorit našeho podnikání. Vycházíme z principů trvalého zlepšování a vzájemné výhodnosti ve spolupráci s důvěryhodnými dodavateli. Vyhovujícími dodavateli pro naši firmu jsou ti, kteří umí splnit požadavky na kvalitu v termínu, množství a ceně přijatelné pro všechny zainteresované partnery. Spolupracujeme s dodavateli, kteří prokazují shodu kvality výrobků na standardní technické úrovni.

 • SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ, SYSTÉM ŘÍZENÍ
  Každý zaměstnanec firmy má osobní odpovědnost za udržování a zvyšování spokojenosti zákazníků. Jejich důvěru v naše schopnosti zakládáme na maximálním porozumění potřebám a očekáváním, na umění operativně a odborně řešit jejich problémy. Marketingovým řízení s moderní komunikací chceme udržovat vynikající kvalitu staveb, za samozřejmost považujeme řízení procesů ve shodě s ISO 9001. Neustále vyhledáváme rizika a příležitosti ke zlepšování QMS.

 • SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ, EFEKTIVNOST KOMUNIKACE
  Zavazujeme se zlepšovat řízení ve prospěch pracovníků firmy se zaměřením na:

  • osobní motivaci na komerční úspěšnosti firmy
  • otevřenou vnitřní komunikaci o kvalitě řízení
  • vhodné nástroje managementu jakosti a metody týmové spolupráce
  • využívání moderních informačních technologií pro vnitřní komunikaci

  Tato politika jakosti je určena všem zaměstnancům firmy. Chceme, aby byla pochopena, aby vedla k aktivnímu zapojení do realizace cílů navazujících na tuto politiku.

 • BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
  V místě našich projektů i bezprostředním okolí dbáme na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, dodavatelů i veřejnosti.

 • EKOLOGIE
  Naše projekty uskutečňujeme tak, abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí.

V Berouně 1.3. 2018
Ing. Martin Dejdar – jednatel společnosti