Máchovna BD5 Beroun

Králův Dvůr mapa
Investor: Beroun Living s r.o., Praha 1
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 04/2023-04/2025

září 2023
Započaly práce na BD5 Máchovna.
Proběhla příprava staveniště a provedení pažící stěny pro následné zemní práce a provedení plochy pro založení objektu.
Nyní pracujeme na pažení a provádění HTÚ.

leden 2024
Práce na BD5 pokračují v rámci možností současných klimatických podmínek.
Jsou provedeny piloty, provádí se ležatá dešťová a splašková kanalizace pod deskou a okolo objektu, podkladní lože, podkladní betony, výztuže patek nad pilotam, dna výtahových šachet.

únor 2024
Provádí se základové desky a konečně se začínáme zvedat a jsou provedeny některé sloupy a stěny z východní strany objektu.

duben 2024
Provádíme monolity ve 2. NP a poslední polovinu stropní desky nad 1.NP, která se bude strojně hladit, což bohužel ovlivňuje bezprostřední okolí zvýšeným hlukem.
Všem se velmi za nepohodlí omlouváme.
Dále započaly práce na vyzdívkách vestaveb pro samostatná stání v garážích.

květen 2024
V tomto měsíci provádíme monolity ve 3.NP a vestavby samostatných garáží v 1.PP a v 1.NP.

 

Související stavby

Vinný sklep a opěrná stěna Otročíněves
Investor: soukromý
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03-08/2023

BD Mototechna Beroun
Investor: Housing Hlinky
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 2020-2022

Řadové rodinné domy PANORAMA Králův Dvůr
Investor: Harmonie Group a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006-2007