Máchovna BD5 Beroun

Králův Dvůr mapa
Investor: Beroun Living s r.o., Praha 1
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 04/2023-04/2025

září 2023
Započaly práce na BD5 Máchovna.
Proběhla příprava staveniště a provedení pažící stěny pro následné zemní práce a provedení plochy pro založení objektu.
Nyní pracujeme na pažení a provádění HTÚ.

leden 2024
Práce na BD5 pokračují v rámci možností současných klimatických podmínek.
Jsou provedeny piloty, provádí se ležatá dešťová a splašková kanalizace pod deskou a okolo objektu, podkladní lože, podkladní betony, výztuže patek nad pilotam, dna výtahových šachet.

únor 2024
Provádí se základové desky a konečně se začínáme zvedat a jsou provedeny některé sloupy a stěny z východní strany objektu.

 

Související stavby

Bytový dům Máchovna II. Beroun
Investor: The Curve Beroun a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2016-2017

Vila ve Středočeském kraji Středočeský kraj
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2012

Řadové rodinné domy - II. ETAPA, Nová Máchovna, Beroun Beroun
Investor: Housing Beroun s.r.o.
Termín výstavby: 2016