Jižní obchvat Králova Dvora - II. ETAPA

Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Autor projektu: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019-2022

Hlavní inženýr projektu, autorský dozor: Ing. Martin Dejdar
Projektanti:
Ing. Veronika Gloserová
Ing. Miroslav Jozífek

Předmětem této akce je dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení na část obchvatové komunikace v úseku mezi novým mostem přes řeku Litavku (most Alexandra Hesse) po vlakové nádraží v Králově Dvoře včetně jejího odvodnění a osvětlení. Součástí stavby jsou i opěrné zdi navazující na most A. Hesse.
V 11/2019 bylo vydáno stavební povolení!!!
Dokončeno podle našeho návrhu. 
Druhá část slavnostně otevřena 11. listopadu 2022.

 

Související stavby

Koněpruské jeskyně - úprava parkovacích ploch Koněprusy
Investor: Správa jeskyní ČR
Termín výstavby: 2013

KD Obchvat - II. etapa - autorský dozor Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Termín výstavby: 2021

Hýskov - plocha G - parcelace, komunikace a IS Hýskov
Investor: Pod Klukem s.r.o.
Termín výstavby: 2014