Mateřská škola Zdice - Nový pavilon

Zdice mapa
Investor: Město Zdice
Autor projektu: ing. arch. Šantavý, ing.arch. Polák
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Technický dozor: Qualit - projekty, Smečno
Termín výstavby: 2014

Budova je jednoduchého tvaru s odskočeným 2.NP. Fasády jsou barevně přizpůsobeny stávajícímu objektu MŠ, se kterým je propojen spojovacím krčkem s rampou. Stavba je jednoduchého obdélníkového půdorysu orientovaného v severo-jižním směru s hlavními fasádami orientovanými na jih a západ.

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku zadanou netradičním, avšak velmi efektivním způsobem a to formou tzv. zadání pomocí technických podmínek. Tato forma zadání, která se podobá metodě Design&Build umožňuje zadavateli zadat stavbu formou technických, kapacitních a jakostních podmínek, které umožňují dodavatelům zvolit ekonomicky nejvýhodnější variantu materiálového a konstrukčního řešení za podmíky dodržení zadavacích podmínek. Výsledkem byla naše vítězná cena o cca 15% nižší než nabídka druhého v pořadí.

Ačkoliv nám zadavatel nevěřil, že za tuto cenu je naše společnost schopna stavbu zajistit, proběhla realizace stavby ve smluvním termínu a za smluvní cenu.

Jsme hrdi, že jsme našemu zavázku dostáli i přes počáteční nedůvěru zadavatele.      

Související stavby

Společenský dům Zdice Zdice
Investor: Město Zdice
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006

OŘ Policie ČR a Finanční úřad Beroun
Investor: Investorský útvar Federálního Ministerstva Vnitra Praha
Zhotovitel stavby: BON s.r.o. Praha, Ekvita v.o.s.
Termín výstavby: 1992-1997

Sportovní hala na Zavadilce Beroun Beroun
Investor: A+T Sports s.r.o., Beroun
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2020