Řadové rodinné domy - V. ETAPA, Nová Máchovna, BerounŘRD Nová Máchovna - RD 25-34 5. etapa, Beroun

Beroun
Investor: Housing Hlinky s.r.o., Beroun
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s.r.o.
Termín výstavby: 2021-2022

Související stavby

Řadové rodinné domy - IV. ETAPA, Nová Máchovna, Beroun Beroun
Investor: Housing Beroun s.r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019

Rodinný dům v Říčanech Říčany u Prahy
Investor: soukromá osoba
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2011

Harmonie Luka Beroun
Investor: Harmonie Group a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2007